Gehl RS4-14
,

טלסקופי קומפקטי וחזק מ-Gehl

Gehl RS4-14

Gehl RS4-14

גהל (Gehl) האמריקאית (כיום בבעלות מאניטו הצרפתייה) החלה בשיווק מעמיס טלסקופי חדש המתמקם כקומפקטי וזריז בהיצע. מדובר ב-Gehl RS4-14 המציג חבילה קטנה עם יכולות גבוהות: משקלו העצמי של המעמיס החדש הוא כ-4.2 טון, אורכו 3.6 מ', רוחבו פחות מ-1.5 מ' וגובה הקבינה הוא פחות מ-2.0 מ'. כושר ההרמה המרבי – בכלל וגם בנקודה הגבוהה ביותר – עומד על כ-2.0 טון, וגובה ההגעה המרבי בציר הכף הוא 4.75 מ'.

Gehl RS4-14

Gehl RS4-14

נתונים אלו מייעדים את הגהל RS4-14 למגוון משימות בהן נדרשות התכונות הבולטות שלו: כושר הרמה מכובד יחד עם ממדים צנומים, המאפשרים תנועה ויעילות גם במקומות צרים וצפופים לתמרון, ובכלל זה בתוך מבנים. בנוסף למגוון שימושים בתחומי התעשייה והבניין מותאם המעמיס הטלסקופי החדש ביתר שאת למגזר החקלאי, הודות לתכונותיו שהוזכרו, לא מעט גם בשל גובה ההרמה המרבי המהווה ייתרון משמעותי בעבודה ברפתות גדולות ובמרכזי מזון.

Gehl RS4-14

Gehl RS4-14

Gehl RS4-14 נראה במבט ראשון כגרסת גהל למניטו MT 625 HT (כאמור – גהל היא חברה-בת של מניטו), אך הממדים, הביצועים, המנוע ועוד הנם שונים, ומבחינת הגודל הוא ממוקם מתחתיו. מול מי מתחרה המעמיס הטלסקופי החדש של גהל? כנסו כאן לטבלה ההשוואתית:

המעמיס הטלסקופי החדש והקומפקטי של גהל נכנס כמתחרה רענן לקטגוריה הצומחת במהירות הגבוהה ביותר בתחום המעמיסים הטלסקופיים, והיא קטגוריית הכלים הקומפקטיים. קפיצת המדרגה שעברה על הסגמנט בשנים האחרונות בכל הקשור לביצועים וליכולות, יחד עם הממדים הצנומים, הופכים כלים אלו למבוקשים יותר ויותר במגוון קטגוריות ומגזרים כמחליפים למעמיסים אופניים גדולים וכבדים יותר. נציין עוד כי במגזרי החקלאות השונים מהווה כלי שכזה לא רק חלופה למעמיס אופני (כאשר הוא מציע לרוב כושר הגעה גובה רב יותר) אלא גם לטרקטור חקלאי במשימות בעומס נמוך, דוגמת גרירת עגלה. מיבואנית גהל לארץ – חברת ניו פלדמן מחיפה – נמסר כי הנה בוחנת את כניסת המעמיס החדש לשוק האמריקאי, שם הושק, ושוקלת בחיוב ייבוא גם אלינו, לכשהכלי יתחיל להימכר גם מחוץ לצפון אמריקה

Gehl RS4-14

Gehl RS4-14