SILOKING SelfLine 4.0 3225-27
,

מערבלי העל של סילוקינג מצטמקים

SILOKING SelfLine 4.0 3225-27

SILOKING SelfLine 4.0 3225-27

סילוקינג הגרמנייה, יצרנית מובילה של מיכון חקלאי עם דגש על מכונות לפיזור מזון ברפתות ובדירים, מרחיבה את משפחת מפזרי המזון העצמאיים שלה ('סלף) SelfLine 4.0 System 1000+ עם 2 גרסאות חדשות; עת הוצגה הסדרה היא הוצעה בשני גדלים – 29 או 32 מ"ק, ומן הסתם יועדה לרפתות גדולות מאוד (עם יותר מ-1,000 פרות) הנדרשות לפזר גם 100 מ"ק מזון ויותר ביום, 365 ימים בשנה. סדרה זו, אם כן, היא הגדולה בהיצע החברה ומצויידת בין היתר במערכת איסוף, ערבול ופיזור אינטגרליות, 3 סרנים, קבינה מתקדמת ואטומה ומנוע 6-צילינדרי בנפח 7.7 ליטר מתוצרת וולוו 286 כ"ס. ההינע, אגב, הוא על 4 הגלגלים האחוריים, וההיגוי הוא בסרנים הקדמי והאחורי.

SILOKING SelfLine 4.0 3225-25

SILOKING SelfLine 4.0 3225-25

הגרסאות החדשות מכונות SelfLine 4.0 System 1000+ 3225-25 ו-SelfLine 4.0 System 1000+ 3225-27 והן נבדלות מהשתיים הוותיקות יותר בנפח מיכל הערבול הקטן יותר – 25 ו-27 מ"ק בהתאמה, ולכן הן מצוידות בשני 'חלזונות' ערבול במקום שלושה בגרסאות הגדולות. המערבלים החדשים נשענים על בולמי אוויר ומסוגלים למהירויות של עד 40 קמ"ש, לטובת יכולת גמיעת מרחקים בנסיעות מנהלתיות.
המרכב והשלדה הקצרים במקצת אצל שתי הגרסאות החדשות מאפשרים רדיוס סיבוב קטן יותר (7.7 במקום 8.1 מ' בגרסאות הראשונות).
הוספת שתי הגרסאות הקטנות במקצת – למרות שההבדל בנפח הכולל אינו מהותי – נועדה להציע מן הסתם מפזרי מזון למשקים גדולים, אך עדיין קטנים יותר מ-1,000 פרות, ולהציע במקביל כלים קומפקטיים במקצת אך זולים משמעותית; הגרסאות הקצרות יותר כוללות כאמור שני 'חלזונות' לערבול במקום שלושה – נתון המוזיל הן את עלות הכלי עצמו, אך לא פחות מכך את הבלאי, התחזוקה וכפועל יוצא – את העלות השוטפת. נציגת Siloking בארץ היא חברת אראה מיבנאל

SILOKING SelfLine 4.0 3225-25

SILOKING SelfLine 4.0 3225-25