Väderstad SeedEye


ודרשטאד (Väderstad) השבדית משדרגת את כל מזרעות הדריל מתוצרתה עם הוספת טכנולוגיית ה-SeedEye שלה כאבזור סטנדרטי. מדובר במערכת ממוחשבת ומתקדמת המבוססת על חיישני אור הסופרת במדוייק את כמות וקצב יציאת הזרעים דרך כל יחידת זריעה. המערכת מחוברת למנגנון השליטה והבקרה של המזרעות ומשדרת את חלוקת הזרעים באופן גרפי אל המסך שבקבינה. האופן כזה יכול המפעיל לקבל תמונה עדכנית ומדוייקת של חלוקת הזריעה, הצפיפות ועדכון לגבי טעויות (זריעה כפולה, סתימה וכיו"ב) בשידור חי.

Väderstad SeedEye

Väderstad SeedEye

כפועל יוצא יכול המפעיל לתקן, לעדכן ולפקח על קצב הזריעה. בחלק מהדגמים מתוזמנת המערכת עם מחשב ניהול הזריעה ובאופן אוטומטי מוסיפה או גורעת מקצב הזריעה לפי הנתונים המתקבלים לגבי איכות הזריעה. בשורה התחתונה מובטחת זריעה הומוגנית ואחידה יותר.
יבואנית ודרשטאד לארץ היא חברת אגרו תמיר מכפר תבור.

Väderstad SeedEye

Väderstad SeedEye