Väderstad Tempo L 8
,

מזרעת 8 שורות מהירה לתירס

Väderstad Tempo L 8

Väderstad Tempo L 8

ואדרשטאד (Väderstad) השבדית מרחיבה את היצע המזרעות הנגררות המהירות שלה Tempo עם גרסה חדשה, ברוחב 8 שורות. סדרה טמפו מוצעת כסדרת מזרעות מתקדמת ומהירה, למעשה – המהירה בשוק כיום, ולא רק לפי הצהרות היצרנית; בתחילת 2017 קבעה מזרעה של Väderstad שיא עולם בזריעת תירס כאשר מזרעה מדגם Väderstad Tempo L 16 שנגררה על ידי טרקטור קייס מאגנום 380 CVT זרעה שטח של 5,025 דונם תוך 24 שעות.
המזרעה החדשה – Tempo L 8 – מיועדת כאמור ל-8 שורות והיא כוללת מיכל דישון בנפח 3,000 ליטר. כל אחד משמונת מיכלי הזרעים הנפרדים הוא בנפח 70 ליטר. רוחב השורות ניתן לכיוון בטווח שבין 70 ל-80 ס"מ ורוחב העבודה הכולל נע בין 5.6-6.4 מ'. יצויין כי מזרעה זו זהה למזרעה הוותיקה יותר בסדרה – Tempo L 12 – למעט מספר מערכות הזריעה ומיכלי הזרעים הגדול יותר; זו האחרונה מצוידת על אותו רוחב כולל ב-12 יחידות זריעה נפרדות, כאשר המרחק ביניהן (ובין השורות) מצטמצם לכדי 45-50.8 ס"מ. מזרעה זו דורשת טרקטור להפעלתה עם 140 כ"ס ויותר. מהירות הזריעה המרבית המוצהרת היא 17 קמ"ש.
המזרעה החדשה של ואדרשטאד תיכנס לייצור סדרתי בנובמבר השנה (2019) ושיווקו יחל זמן קצר לאחר מכן. יבואנית Väderstad לארץ היא חברת אגרו תמיר מכפר תבור

Väderstad Tempo L 8

Väderstad Tempo L 8