חברה אוסטרית בשם Wasserbauer משיקה רובוט להאכלת בקר שמייתר עבודת כפיים לחלוטין. הרובוט האוטונומי מכונה Shuttle Eco NANOConcept והוא מתיימר לבצע את הליך פעולת האבסת בעלי החיים מתחילתו ועד לסופו – מאיסוף המזון מהמקורות השונים (סילו, מיכלי אגירה וכיו"ב), עבור בהכנתו וערבולו (בתוך המיכל הכלול במכונה) ועד לחלוקתו בזמן ובמקום הנדרשים – כולל קירובו לאחר הפיזור. והכל חוזר חלילה.
לפי מיטב ידיעתנו מדובר במכונה הראשונה המוצגת עם כלל היכולות בה מתגאים ב-Wasserbauer, יכולות המאפשרות את רצף המשימות הנדרשות לצורך האכלת חיות ברפתות ובדירים – מהאיסוף ועד לחלוקה. יש בשוק אי אלו רובוטים שכבר נמכרים היודעים לפזר מזון או לקרב אותו באופן עצמאי, אך ככל הנראה טרם הוצגה טכנולוגיה מקיפה וכוללת, המאפשרת את ביצוע כלל פעולות ההאכלה, מ-א' ועד ת'.

הרובוט Shuttle Eco מתבסס על טכנולוגיות מוכרות זה מכבר, הכוללות בין היתר מחשב מרכזי חזק, התבססות על מערכות ניווט והתמצאות מדויקות, יכולת חישה וקרבה, יכולת חלוקה מדויקת ולפי דרישה, יכולת לתכנות לפי רצון החקלאי – וכמובן שינוי ועדכון תוכניות אלו, ויכולת העברת נתונים בכל רגע למרכז בקרה (באמצעות מסך מחשב נייד או נייח, סמארטפון או מסך המגע ברכב/טרקטור/מעמיס).
הפעלת הרובוט היא חשמלית, והוא 'יודע' לעצור בתחנת טעינה באופן אוטומטי בעת הצורך. זאת אומרת – כל זמן שיש מאיפה לקחת את מרכיבי תערוכת המזון, יש חשמל לטעינה ויש בקר להאכיל – הרובוט יפעל 24/7 ללא התערבות אנושית. התכנות מאפשר חלוקה סלקטיבית ומשתנה, קביעת שעות ההאכלה, הכמויות וההרכב; הרובוט 'יודע' למלא את הכמויות הנדרשות במיכל הערבול, ממקורות המזון השונים, בהתאם לדרישה וכפי שעודכן בנתונים שהוזנו למחשב ההפעלה שלו.

על-פי הודעת חברת Wasserbauer מציע הרובוט מחלק המזון חיסכון משמעותי בכוח אדם, מן הסתם, אך מאפשר גם עבודה מדוייקת ביותר, מפוקחת בקלות, ידידותי עבור בעלי החיים (הכלי שקט ואינו פולט גזים רעילים) ונדיב במידע מפורט אודות סוג, איכות, הרכב וכמות המזון שחולקה, ובאיזה זמן.
החברה לא מפרסמת כל נתונים טכניים, בין היתר – גודל מיכל התערובת, אך היא מסרה כי כמה גדלים נמצאים בפיתוח, תוך כוונה להגיע לכדי מוצר מוגמר עוד במהלך שנה זו. בשלב זה פועלים כמה וכמה רובוטים בתנאי בחינה וניסוי ברפתות ודירים גדולים בגרמניה, הולנד ואוסטריה.
ה-Shuttle Eco מיועד, מן הסתם, לרפתות ודירים גדולים ומודרניים (נדרשת תשתית שטוחה, סלולה, מרווחת ועם התשתיות המתאימות מבחינת חשמל ואחסון מרכיבי התערובת), ואלו יהיו הלקוחות הראשונים אליהם תפנה החברה. בהמשך, בעתיד הרחוק יותר, בהחלט ייתכן פיתוח מערבלי מזון דומים – אך קומפקטיים יותר, שיתאימו גם לרפתות, דירים, אורוות או לולים קטנים יותר.