Amazone Catros XL
,

יישור נוסח אמזון

Amazone Catros XL

Amazone Catros XL

אמזון (Amazone) הגרמנייה משדרגת ומשפרת את הדיסקוסים הנרתמים שלה מהסדרות Catros Special ו-Catros XL ברוחבי עבודה של 3.0, 3.5 ו-4.0 מ'. מעתה ניתן לקבל את מערכות הדיסקוס דנן עם שלדה קדמית אליה מחוברים מוטות קפיציים המיועדים לפרק ולפורר רגבי אדמה גדולים, כמו גם לטשטש את עקבות גלגלי הטרקטור. התוספת מכונה Crushboard מיועדת בעיקר לעיבודי הכנה לקראת זריעה מאחר ועל פי החברה מציעה התוספת רמת תיחוח, פירור ויישור אדמה מעולה, והיא מיועדת לטפל במגוון רחב של סוגי אדמה עם השפעה לעומק.

Amazone Catros XL

Amazone Catros XL

עוד יתרון אותו מציעה התוספת לדיסקוסים של אמזון הוא ביכולת לטפל בגדמים נוקשים וחדים (דוגמת חמניות, תירס, כותנה וכיו"ב), שכן מעבר לוחות הפלדה הקפיציות מעליהם כותש ואף קוטם חלק מהם, ואת היתר הוא משטח באופן המקל את חדירת הצלחות ללא הפרעה אל הקרקע, והפיכתה. על פי אמזון מותירה מערכת זו את רגבי האדמה מפוררים יותר, תוך הפרדה נקייה ויעילה יותר בין שרידי הצמחייה לאדמה.
תוספת ה-Crushboard כוללת את השלדה המלבנית והמוטות הקפיציים – נכון יותר: לוחות צרים – המחוברים אליה. על פי אמזון החיבור פשוט, קל ומהיר ומתבצע כאמור בחלקו הקדמי של הדיסקוס וניתן לכוון את עומק העיבוד בנפרד מכיוון גובה לוחות מנגנון ה-Crushboard. כיוון זה האחרון קובע את רמת האגרסיביות בפעולת המערכת, וניתן לכוונו ידנית, או באמצעות משאבה הידראולי המוצעת כתוספת למערכת, בתשלום. עם זו האחרונה יכול המפעיל בטרקטור לכוון, לשנות ולהתאים אם גובה המוטות/לוחות תוך כדי עבודה, בהתאם לתנאים.
אמזון מיובאת לארץ על ידי האחים ניסנבוים מיבנאל

Amazone Catros Special

Amazone Catros Special