Metron P48 RC

שלט-רחוק היברידי

Metron P48 RC

Metron P48 RC

רפורם האוסטרית (Reform) מתאפיינת בתכנון וייצור מיכון חקלאי ומוניציפלי מיוחד עם דגש לעבודה בשטחים הרריים ו/או בשיפועים חדים העלולים לסכן עובדים בשר ודם. בין היתר מציעה החברה נושאי כלים מיוחדים לעבודות בשיפועים קיצוניים, מערכות לפינוי שלג, ציוד כיסוח מיוחד וציוד הפועל באמצעות שליטה מרחוק.
אל היצע אלו האחרונים מצטרף עתה נושא כלים קומפקטי בשם Metron P48 RC, שהופך עם השקתו לראשון מסוגו בשוק המשלב הינע כפול, מרכב/שלדה פירקיים על ציר ויחידת כוח היברידית. Metron P48 RC בנוי משני חלקים עיקריים, המחוברים זה אל זה באמצעות ציר אופקי המאפשר תנודתיות מסויימת על הציר לכל חלק בנפרד. שיטה זו מאפשרת שלדה ומרכב קשיחים מחד, קרי: ללא מערכת שיכוך או סרנים נעים מעל ומטה, ואידך עצמאות לכל גלגל ללא קשר לחלקים אחרים של הכלי לטובת מירב האחיזה בכל מצב.

Metron P48 RC

Metron P48 RC

ל-Metron P48 RC מנוע קובוטה (בנזין) המייצר 48 כ"ס שתפקידו להניע גנרטור שמייצר חשמל. החשמל שהגנרטור מייצר ממלא צבר מצברים האוגרים אותו, ואלו מספקים את החשמל הנדרש לארבעת המנועים המותקנים כל אחד בחישוק הגלגלים, כך שההינע הסופי הוא חשמלי. המנוע מכויל לפעול במצב Ideal, דהיינו: בסל"ד הנמוך ביותר האפשרי שעדיין מספיק לייצר את החשמל הנדרש להינע הכלי; בכך קטנים למינימום רעש המנוע, הגזים הנפלטים ממנו והבלאי, שכן המנוע פועל בסל"ד קבוע ללא קשר לעומס המופעל על הכלי.
משקל ה-Metron P48 RC הוא כ-1,000 ק"ג ומערכת השליטה מרחוק מאפשרת הפעלתו ממרחק של עד 400 מטרים. כאופציה מוצעות מצלמות המותקנות על הכלי, המשדרות את המצולם אל המסך הנתון בתוך מערכת השליטה מרחוק אצל המפעיל.
הכלי הייחודי מצויד כסטנדרט במערכת זרועות הידראוליות ויציאת כוח (PTO) בחזיתו, כאשר כאופציה ניתן לקבל אותו עם מערכות דומות גם בחלקו האחורי. החברה אינה מפרסמת נתוני כושר נשיאה של הזרועות, אך על פי הצילומים ששחררה במסגרת ההודעה לעיתונות ניתן לראות במכסחת רתומה בגודל מלא, כך שהפוטנציאל הוא של כושר נשיאת ציוד השומה לזה של טרקטור קומפקטי.

Metron P48 RC

Metron P48 RC

רב שימושיותו של הכלי הייחודי הוא לא רק ביכולת לשאת – ולהפעיל – ציוד הן בחזיתו והן בחלקו האחורי, אלה באופן בו הציוד מופעל: האפשרויות נעות ממכאניות, באמצעות ה-PTO, עבור בהידראוליות – באמצעות ברזים הידראוליים שניתן להזמין על פי דרישה ועד להפעלת ציוד חשמלי – באמצעות היכולת של הגנרטור לספק חשמל גם לשימוש חיצוני. יודגש שלכלי אין מערכת הידראולית כלל, מאחר ובאירופה יוטלו בעתיד גם על מערכות כאלו מגבלות בשל החשש מזיהום סביבתי (בגלל הנוזל ההידראולי). כוח הידראולי ניתן לאספקה באמצעות הוספת משאבה הידראולית המופעלת חשמלית. ההיגוי ומערכות ההרמה בכלי מופעלים באמצעות מערכות מכאניות המונעות באמצעות מנועים חשמליים.
הפעלת הכלי מרחוק מיועדת כמובן לאפשר ביצוע משימות מסוכנות עבור מפעיל בשר ודם ללא חשש או סיכון מיותרים. כמובן שהיתרון הבולט ביותר בעבודה על ה-Metron P48 RC הוא בשיפועי צד קיצוניים, כאשר כמובן היעדר מפעיל על הכלי מונעת את סיכונו, אך מבנהו הייחודי של הכלי, בעיקר מרכז הכובד הנמוך שלו, מאפשר הפעלה בטוחה – ויעילה – של מגוון כלי עבודה גם בתנאי קיצון.
הכלים הראשונים יסופקו ללקוחות נבחרים במהלך מרץ 2019, כחלק מהשקה סלקטיבית מקדימה. הייצור הסדרתי והאספקה המלאה לצרכנים תחל רק בעוד כשנה, לקראת סוף 2019. ל-Reform אין עד כה נציגות בישראל.

Metron P48 RC

Metron P48 RC