, ,

טרקטור אוטונומי למטעים ולכרמים

טרקטור מטעים אוטונומי ניו הולנד T4.110F

טרקטור מטעים אוטונומי ניו הולנד T4.110F

ניו הולנד, יצרנית ציוד מכני הנדסי ומיכון חקלאי הנמצאת כיום בבעלות פיאט, מודיעה על החלת ניסוי רחב היקף ומעמיק של בחינת טרקטור מטעים אוטונומי בתנאי אמת. מדובר בגרסה עצמאית של ניו הולנד T4.110F המציע יכולות ניהוג ועבודה אוטונומיות (ללא מפעיל), הנבחנת בכרמי חוות E. & J. Gallo באיטליה – יצרנית היין הגדולה בעולם הנמצאת בבעלות משפחתית. בסיס הטכנולוגיה הנבחנת על ידי ניו הולנד היא טכנולוגיית הניהוג האוטומטי של היצרנית, טכנולוגיה שכבר ראינו אצל טרקטורים ניסיוניים של ניו הולנד וקייס (חברות אחיות) תחת הכותרת NHDrive, בו נבחנו אבות טיפוס אוטונומיים של שני המותגים בתנאי אמת, בשטח. יש לציין כי עד כה התמקדו בחינות וניסויי ניו הולנד וקייס בתחום הטרקטורים האוטונומיים בגידולי שדה ועיבודים, ועתה מדובר בטרקטורים לכרמים ומטעים, הפועלים בסיבה ובתנאים שונים.
טרקטור המטעים האוטונומי של ניו הולנד נבחן ב"מגוון המשימות המאפיינות את העבודה בכרם", על פי הצהרות החברה, קרי: קלטור, ריסוס וכיו"ב, כאשר במקביל נבחנים שיתוף הפעולה והאינטגרציה מול עובדים בשר ודם; יחד עם עובדי E. & J. Gallo נבחנות גישות שונות ומגוון שיטות עבודה של טרקטור אוטונומי בסביבה זו, במטרה להגיע להבשלת אב טיפוס פועל לקראת יישום הטכנולוגיה בכלים סדרתיים עתידיים, תוך הבנה מעמיקה ומדוייקת של דרישות הכורמים.
בניו הולנד מדוחים בסיפוק על תוצאות ומסקנות מעודדות עד כה, ובמקביל מבטיחים כי המטרה היא להציע בסופו של תהליך ניהוג אוטונומי לטרקטורים ומיכון חקלאי נוסף מכל הדגמים, הסדרות והייעודים, בכל תחום חקלאי. לא נמסר צפי להכנסת טכנולוגיית ניהוג אוטונומי להיצע היצאנית, ולהבשלתו לכדי ייצור סדרתי.

כרמי חוות E. & J. Gallo

כרמי חוות E. & J. Gallo