Kuhn Venta 3030
,

קומבינציית זריעה מ-Kuhn (וידאו)

Kuhn Venta 3020

Kuhn Venta 3020

קוהן הצרפתייה (Kuhn) החלה בשיווק שתי קומבינציות מזרעות פניאומטיות חדשות בשם Venta 3020 ו-Venta 3030.
קומבינציית ה-Venta 3020 משודכת בחזיתה למתחחת אנכית (קוהן HR1040) שמאחוריה צלחות הידוק ופירור, בעוד ה-Venta 3030 משודכת לשתי שורות צלחות משוננות בזוויות מנוגדות ושורת צלחות הידוק ופירור כבדות בחזית (קוהן CD1020). המזרעות עצמן כוללות מיכל בנפח 2.0 מ"ק ואפשרות לזריעת 20 או 24 שורות. נדרש טרקטור בהספק של לפחות 130 כ"ס בכדי להפעילן.

Kuhn Venta 3030

Kuhn Venta 3030

שתי מערכות הזריעה מוכנות Isobus וניתנות לכיול, כיוון ושליטה מתוך קבינת הטרקטור המפעיל, באמצעות מערכות הפיקוח והשליטה CCI50 ו-CCI1200 של קוהן. בין היתר ניתן לכוון את מערכות העיבוד בחזית המזרעות בשני הדגמים באמצעות ה-Isobus, בכלל זה מהירויות עבודה וצידוד שמאלה וימינה עבור המתחחת, וכיון זוויות, עומק וצידוד עבור מערכות הצלחות.
תכנון ובניית קומבינציות הזריעה החדשות כלל מחברים מהירים הן לכל היחידה, והן לתוספות – יחידות הצלחות והמתחחת. לדברי אנשי קוהן זמן התקנת או ניתוק מערכות העיבוד למזרעה הוא פחות מ-10 דקות. יבואני קוהן לארץ היא חברת אחים לוינסון מהנדסים.