,

מדשנת קדמית מאמזון


אמזון הגרמנייה (Amazone) מציעה גרסאות חדשות של מפזרות הדשן מהסדרות ZA-V ו-ZA-TS המותאמות להתקנה קדמית על הטרקטור; הרעיון הוא להציע לחקלאי אפשרות נוחה ויעילה לפזר שני סוגי דשן במקביל, במהלך אחד, כאשר ניתן לפזר כל סוג דשן בדיוק ברמת הפיזור ובטווח הנדרש, ללא קשר לסוג הדשן הנוסף, ובכך לחסוך פעולת עבודה ולהעלות מן הסתם את היעילות והתפוקה בעבודה. מדובר באלטרנטיבה המקובלת לפיה מערבבים שני סוגי דשן במיכל אחד והפיזור הוא על פי רוב סוג של פשרה בין הדרישות השונות של כל סוג דשן. כיום ניתן להגיע לרמות דיוק גבוהות ביותר הודות לטכנולוגיות ה-Isobus המאפשרות כיול מדוייק המתחשב בתנאי הדרך, מהירות הנסיעה, רוחב וצפיפות הפיזור הנדרש – והכל עם אפשרות כיוון וכיול נפרדים בין סוגי הדשן השנים.
למפזרות הדשן החדשות המיועדות להתקנה קדמית "מוח" עצמאי היודע לתרגם את הפיזור לאחור, בדרך כלל, לפיזור לפנים ולצדדים תוך לקיחה בחשבון שתנועת הטרקטור היא לפנים – הפוך מהמקובל בדרך כלל אצל מדשנות המותקנות על-פי רוב מאחור. בכך נמנע הצורך בחישובים נפרדים עבור המפזרות הקדמיות, וכל שנותר למפעיל לבצע הוא להכניס את הדשן למיכל ולכוון במערכת הבקרה את הביצועים המבוקשים. בין היתר "יודעת" המערכת לזהות את גבולות החלקה (בהתאם למידע המוכנס מראש ולמידע הנאסף בזמן אמת באמצעות ה-GPS) המערכת כבר דואגת לכל היתר, בדיוק כפי שהיא מבצעת אצל מפזרות המותקנות מאחור, ובאופן אוטומטי לגמרי – בהתאם למהירות הנסיעה בפועל.
כל המדשנות המיועדות להתקנה מלפנים מוצעות עם ערכת תאורה חליפית המחליפה את פנסי הטרקטור המוסתרים על ידי מיכל הדישון.
יבואנית אמזון לארץ היא חברת האחים ניסנבוים מיבנאל.