Pöttinger Sensosafe
Pöttinger Sensosafe

Pöttinger Sensosafe

יצרנית המיכון החקלאי האוסטרית Pöttinger משיקה את מערכת איתור וזיהוי בעלי חיים הראשונה בתחום; מדובר בחיישנים וגלאים המתחברים למקצרות המופעלות על ידי טרקטורים, המזהים בעל חי המסתתר בעשבייה לפני המקצרה, ותוך שבריר שנייה מעברים פקודה למערכת ההידראולית, המפסיקה את פעולת המקצרה ומרימה אותה מעלה.
המערכת בנויה מחיישני אינפרה-אדום אופטיים המותקנים בחלקה הקדמי של המקצרה/מכסחת, וסורקים איזור זה ברצף. החיישנים "יודעים" לראות דרך העשבייה ולזהות גוף חי – או כל בליטה חריגה – גם כאשר מפעיל הטרקטור אינו יכול לראותו או לזהותו. יש לזכור כי רוב בעלי החיים המסתתרים בשדה – בעיקר הגורים – מגיבים בשכיבה בחוסר תנועה כהגנה עצמית ברגע שהם חשים בסכנה המתקרבת. המערכת פותחה במיוחד למטרה זו והיא יעילה בכל תנאי מזג אוויר או תאורה, בכלל זה גם בשמש מלאה ומסנוורת.
בגרמניה לבדה, כמדינה המנהלת מעקב אחר התופעה, נרשמות כ-100,000 תקריות מדווחות של פגיעה והרג עופרים צעירים מדי שנה על ידי ציוד קציר בעונה. אל נתון מטריד זה יש להוסיף אינספור פגיעות בבעלי חיים נוספים שכלל אינן נכנסות לסטטיסטיקה, דוגמת ארנבות, תנים, שועלים, ציפורים ועוד. מעבר לנזק הסביבתי המשמעותי ולפגיעה הקשה בבעלי החיים, מדובר לרוב בתחושה לא נעימה, בלשון המעטה, עבור החקלאי הפוגע, וחמור מכך – בפוטנציאל לנזק ממשי עבור הצאן, הבקר או החזירים עבורם נקצרת התבואה; יש לזכור כי שאריות של גופות בעלי חיים הנכנסות להליך ייצור החציר, התחמיץ או הניתנים כמות שהם כמזון מהוות מקור למחלות ולזיהומים ברפתות ובדירים, ולא פעם מדובר בנזק משמעותי עבור החקלאי.
מערכת החיישנים לאיתור בעלי חיים המסתתרים בעשבייה של Pöttinger מתאימה גם למגוון ציוד מתחרה שאינו מתוצרתה. Pöttinger מיוצגת בישראל על ידי חברת פלדמן מחיפה.