ג'ון דיר AutoTrac
, ,

מערכות עזר מתקדמות מג'ון דיר


ג'ון דיר משיקה מערכת שליטה ובקרה מתקדמת למיכון חקלאי בשם AutoTrac. מדובר במערכת המשתפת מידע, מדריכה ומכוונת את פעולות המיכון החקלאי ומאפשרת בנוסף פיקוח, שליטה ובקרה מרחוק – מאין סוג של "מערכת הפעלה" מתקדמת המקלה על המפעיל להתמקד בתפעול יעיל ומיטבי של הציוד הנגרר/נישא, כאשר מערכת ה-AutoTrac דואגת לניהוג, מהירות, קביעת המיקום, מעקב אחר המערכות וכיו"ב, במקום המפעיל.
ג'ון דיר AutoTrac היא למעשה אפליקציה הכוללת שלושה מרכיבים עיקריים: AutoTrac Turn Automation, AutoTrac Implement Guidance ו-AutoTrac Vision.
מערכת ה-Turn Automation מאפשרת סיבוב אוטומטי ומדויק בקצה שורה, בהתבסס הן על נתונים על השטח הרלוונטי שהוכנסו מבעוד מועד לזיכרון המחשב והן על המיקום בפועל, בהתבסס על מערכות ניווט לווייני. המערכת ניתנת להפעלה ולביטול בלחיצה קלה על מסך המגע בקבינה, והיא דואגת לכל הפעולות הדרושות בסוף שורה בכדי לחזור חזרה לתלם הבא, לאחר הפנייה: מאטה, מנתקת PTO במידת הצורך, מרימה את הציוד באמצעות הזרועות או המערכת ההידראולית במחוברת אל הציוד, מבצעת את הפנייה בפועל על ידי שליטה בהיגוי וממשיכה עד הכנסת הטרקטור לעבודה בנקודה הנכונה – הכל ללא צורך בהתערבות המפעיל. המערכת מאפשרת בנוסף כיול פרטני נפרד לכל פעולה – מהירות ההעלאה והורדת הזרועות, מהירות הסיבוב, נקודת ההאטה וההאצה ועוד – מראש, ועם אפשרות לכייל כל מהלך שכזה בזיכרון.

ג'ון דיר AutoTrac

ג'ון דיר AutoTrac

מערכת ה-Implement Guidance מהווה למעשה מערכת לשמירת נתיב הנסיעה המבוקש, היודעת גם לתקן עצמה בהתאם לנסיבות ולתנאי השטח (החלקה, בוץ, סטייה מסיבה כלשהי מהציר המבוקש וכיו"ב). מערכת זו נועדה בעיקר לאזן את תופעת משיכת הטרקטור לזוויות לא רצויות בשל עומס העובר מהציוד הרתום/נגרר, והיא עושה זאת אוטומטית באמצעות שליטה על הזרועות האחוריות (מעלה ומטה), ההיגוי, מערכות האחיזה השונות (נעילות, נגד החלקה וכיו"ב), שינויים במשקל הציוד הנגרר (דשן, ריסוס) ועוד. ה-Implement Guidance מתבססת על נתוני שטח שהוכנסו למערכת ועל ניתור מתמיד של מיקום הכלי ביחס לדרישה – על בסיס נתוני לוויין.
מערכת ה-Vision Guidance פותחה במקור עבור מרססי ה'סלף' של היצרנית, ועתה הוותאמו לעבודה עם מגוון ציוד נוסף, בכלל זה טרקטורים לעיבודים. מערכת זו עוקבת אחר ציר הנסיעה המבוקש באמצעות מעקב מבוסס-מצלמה אחר הגידול עצמו. פעולתה מאפשרת זיהוי מדויק שת המרוח בין שורות הגידולים (בתירס, חמניות וכיו"ב, לדוגמא) ולדאוג – בתיאום עם יתר מערכות השליטה בטרקטור, ומערכות הניווט – שהגלגלים יעברו במקום הנכון, מבלי לפגוע בצמחים. מערכת זו מיועדת בעיקר לטיפול בגידולים בשלבים מתקדמים, כאשר יש להיכנס לשטח על כלי חקלאי כבד.
בג'ון דיר הודיעו כי המערכת תוצע לכל צרכן עם ציוד רלוונטי כ-After Market החל מפברואר 2018. יבואנית ג'ון דיר לארץ היא חברת מפרם מעמק חפר