קבוצת סטודנטים ומדענים מאוניברסיטת Harper Adams שבשרופשייר, אנגליה, סיימו בהצלחה פרויקט של תכנון ובניית מערך איסוף תבואה אוטונומי לחלוטין. הפרויקט מכונה "Hands-Free Hectare" ושיאו היה קציר ואיסוף הזרעים על ידי טרקטור מלווה עם נגרר – ללא מגע יד אדם או ללא כיוון והפעלה מרחוק. שם הפרויקט מעיד על גודל השטח המעובד: Hectare הם 10 דונם.

הפרויקט כלל למעשה את כל הליכי העיבוד והמשימות החקלאיות הנדרשות – מעיבוד האדמה ועד לקציר – כאשר כל הפעולות בוצעו על ידי רובוטים, דהיינו: כלים אוטונומיים. הפרויקט כלל איסוף נתונים ראשוני באמצעות רחפנים – הן בקרה אחר תנאי הקרקע והן דגימות מאוחרות יותר של התבואה; עיבוד וזריעה באמצעות טרקטור אוטונומי ולבסוף קציר ואיסוף התבואה על ידי קומביין אוטונומי שלווה על ידי טרקטור ללא מפעיל. אנשי הפרויקט מדגישים כי לאורך כל עונת הניסוי ועיבוד האדמה לא דרכה רגל אדם בשטח.

את הפרוייקט ליוותה חברת הטכנולוגיה המתקדמת בחקלאות הבריטית Precision Decisions שסיפקה גיבוי טכנולוגי ומכאני לקבוצת החוקרים, ואת התמיכה הפיננסית סיפק משרד החקלאות הבריטי. כבסיס נלקחו טרקטור איזקי יפני (ISEKI) קומפקטי וקומביין Sampo Rosenlew פיני וותיקים (מאוד; הקומביין בן 25…) שעליהם 'הולבשו' מערכות שליטה, בקרה, תפעול והתמצאות ממוחשבים ואלקטרוניים מתקדמים.
מטרת הפרויקט היתה יישום הטכנולוגיות העדכניות המוכרות בתחום המיכון האוטונומי בחקלאות, ולהוכיח כי כבר עתה ניתן למעשה לגדל גידולים חקלאיים מ-א' ועד ת' ללא מגע או התערבות אדם. לא נמסרו פרטים נוספים לגבי המשך הפרויקט ויישום מסקנותיו ותוצאותיו הלכה למעשה בתעשייה כיום.