MICHELIN AxioBib 900-65R46
,

עוד מידות מ-Michelin

MICHELIN AxioBib 900-65R46

MICHELIN AxioBib 900-65R46

מישלין הצרפתייה מרחיבה את היצע צמיגי ה'ציפה' שלה מסדרה AxioBib עם שתי מידות חדשות: 710/60R38 ו-900/65R46. זו האחרונה היא מידת הצמיג הגדול ביותר המוצע על ידי היצרנית לשרת על טרקטורים קונבנציונליים (בהם הגלגלים האחוריים גדולים מהקדמיים והם אינם פרקיים), ושתי המידות החדשות נועדו לאפשר ניצולת מרבית של הטרקטורים העדכניים ביותר, בהם כלים גדולים וחזקים דוגמת סדרה 1000 החדשה של פנד, הכוללת גרסת על עם 500 כ"ס – הספק שמהווה עליית מדרגה בתחום ואילץ גם את יצרניות הצמיגים להיערך.
מידות הצמיגים החדשות מוצעות תחת סדרה AxioBib IF – צמיגי 'ציפה' גדולים המאפשרים ביצועים מיטביים גם בלחץ אוויר נמוך במיוחד; במישלין טוענים כי ניתן לעבוד עם צמיגים אלו בלחצים הנמוכים עד לכדי 0.8 באר. בשל מידותיהן הגדולות מיועדים צמיגים אלו, כאמור, לשרת על כלים גדולים, ויחד עם הדרישה לאפשר העברת כוח מלאה אל הקרקע, במגוון סוגי שטח ואדמה, עליהם להתמודד עם המשקל העצמי הגבוה של הטרקטורים מחד, ומאידך לעמוד בהספקים הגבוהים מבלי להינזק או להחליק. מישלין AxioBib IF 900/65R46 הוא בקוטר 232 ס"מ וברוחב 90 ס"מ והוא מסוגל לשאת משקל של 10.6 טון (לצמיג) ולעמוד בכוחות מומנט חסרי תחרות בסגמנט. בנוסף, מסוגל צמיג זה לאפשר נסיעה על דרך סלולה במהירויות של עד 65 קמ"ש בביטחון מלא, תוך שמירה על כל התכונות החשובות.

MICHELIN AxioBib 900-65R46

MICHELIN AxioBib 900-65R46

במישלין מסבירים כי רבות הושקע בתכנון המבנה הפנימי של הצמיג – דפנות ופני הצמיג – במטרה להעניק לגומי החדש תכונות המשלבות יכולת פיתול גבוהה יחד עם קשיחות ושמירה על אחיזה מתמדת. הטכנולוגיה המיושמת בצמיגים אלו מכונה אצל מישלין Ultraflex והיא מתבססת על שימוש במבנה פנימי ייחודי, שכבות שונות של גומי ומבנה מיוחד של דפנות הצמיג, במטרה לאפשר את התכונות שכביכול מנוגדות זו לזו, של קשיחות ועמידות גבוהה מחד, יחד עם גמישות ואחיזה מאידך, בלחץ אוויר נמוך.
גם מבנה פני הצמיג ייחודי בדגמים אלו, מצהירים במישלין, עם עיצוב ייחודי של בליטות הצמיג, מיקומן ביחס לפני השטח, עומקם וזוויות התקיפה שלהן – הכל במטרה למזער החלקות צמיג בכל סוג קרקע, יכולת ניקוי עצמי גבוהה ואחיזה מקסימלית על החישוק.