צמיג מישלין EvoBib
,

צמיג חדש למישלין: הלחץ קובע

צמיג מישלין EvoBib

צמיג מישלין EvoBib

יצרנית הצמיגים הצרפתייה מישלין (Michelin) חושפת את סדרת הצמיגים החדשה EvoBib המוגדרת על ידה כ"שני צמיגים באחד". לראשונה מושק צמיג אשר על פי הצהרות היצרנית יודע "לשנות את אופיו" ולהתאים לשימושים שונים רק על סמך קביעת לחץ האוויר המתאים לכל מצב.
הסוד הוא במבנה הפנימי של הצמיג החדש, שעיקרו רצועה מאסיבית נוספת – בדומה לרצועות המותקנות בדפנות הבסיס – העוברת בחלקו העליון, זה הבא במגע עם פני השטח. בנוסף בוצעו שינויים משמעותיים במבנה הפנימי של הדפנות והתווספו שכבות נוספות בפני הצמיג, באופן הרשום כפטנט.
כפועל יוצא ניתן לנסוע על הצמיג גם בלחץ אוויר נמוך מאוד, כאשר במצב זה הופכות חלק מדפנות הצמיג לפני הצמיג הבא במגע עם הקרקע, ובכך הוא למעשה מתרחב – עד 20% יותר, מפזר את העומס באופן רחב יותר ועדיים מייצר אחיזה נאותה.

צמיג מישלין EvoBib

צמיג מישלין EvoBib

העלאת לחץ האוויר מחזירה את הצמיג למצב בו פני הצמיג הגלויות נוגעות בקרקע, והצמיג מתפקד כצמיג סטנדרטי מבחינת התנהגותו – הגמישות, האחיזה, העמידה בכוחות פיתול ומומנט. הודות לתכונות אלו, מדגישים במישלין, מייצר הצמיג התנגדות גלגול נמוכה בנסיעה עם לחץ אוויר גבוה (בכביש, למשל) ואחיזה מעולה יחד עם מזעור העברת המשקל אל הקרקע בשטח.
במישלין טוענים – על סמך בחינות ובדיקות אותם בצעו עם הצמיג החדש – שלא מדובר רק בחיסכון בצריכת האנרגיה (דלק) אלה שהצמיג החדש מציע כושר אחיזה וגרירה טובים בעד 20% ביחס לצמיג קונבנציונלי. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל התקריות המתמחות.

צמיג מישלין EvoBib

צמיג מישלין EvoBib