CASE Farmlift 735
, ,

בקייס משפרים את הטלסקופיים

CASE Farmlift 632

CASE Farmlift 632

לראשונה מאז השקתה ב-2013 עוברת סדרת המעמיסים הטלסקופיים לחקלאות של קייס – קייס Farmlift – רענון ועדכון. למען הדיוק מדובר בגרסאות ה-120 כ"ס בסדרה, הכוללות את הקייס Farmlift 632 (גובה הרמה/כושר הרמה 6.1 מ' ו-3.2 טון, בהתאמה), קייס Farmlift 735 (7.0 מ' ו-3.5 טון) וקייס Farmlift 935 (9.1 מ' ו-3.5 טון) – לכולן תיבת הילוכים powershift עם 4 מהירויות לפנים ו-3 לאחור. העדכונים והשדרוג מתייחסים לשיפור וחיזוק המערכת ההידראולית ושיפור כושר הגרירה והדחיפה, בעיקר בתנאי קיצון – עד לכדי 30% יותר מבדגמים הוותיקים יותר.

CASE Farmlift 735

CASE Farmlift 735

שלושת הגרסאות דנן שעברו רענון מקבלות ממיר מומנט חדש, יעיל ומאסיבי יותר המתיימר להשפיע באופן מורגש על הכוח העובר בסופו של דבר מהמנוע אל הקרקע. יחס ההעברה הסופי בחיבורי הגלגלים אל הציריות גדל, במטרה לשפר את הכוח בזינוק ובמהירויות נמוכות. כמו כן קוצרו זמני הזינוק וההאצה כתוצאה מכך, ובכך הושגה יעילות גבוהה יותר בעבודה וביצועים ליחידת זמן. שיפור זה בוצע בשני הסרנים ובפועל יורגש בסוגי עבודות דוגמת דחיפת ירק בבור התחמיץ, נסיעה במעלה, עבודת העמסה בעומס גבוה עם הכף ועוד.

CASE Farmlift 935

CASE Farmlift 935

המערכת ההידראולית החדשה היא מסוג מרכז סגור והיא כוללת בקרת עומס אינטגרלית. כחלק מהמערכת ההידראולית החדשה מוצעת מעתה משאבה חדשה המציעה ספיקה מרבית של עד 140 ליטרים בדקה. המשאבה פועלת רק על פי הצורך ובעוצמה הרצויה ללא קשר לגובה הסל"ד במנוע. בנוסף מציעה המשאבה מהירויות תגובה מהירות יותר אשר יחד עם הספיקה המוגברת מאפשרים זמני פעולה (העלאה והורדה) מהירים מעד כה, או במילים אחרות: יותר פעולות (עבודה) ליחידת זמן. יבואנית קייס לארץ היא חברת נ. פלדמן מחיפה

CASE Farmlift 735

CASE Farmlift 735