Ditch Witch SK1550
,

יעה זחלי זעיר חדש מ-Ditch Witch

Ditch Witch SK1550

Ditch Witch SK1550

דיץ'-וויץ' האמריקאית (Ditch Witch) משיקה את ה-SK1550, היעה הזחלי הזעיר הגדול ביותר מתוצרתה עד כה. הכלי הגדול בהיצע מצוייד במנוע יאנמר המייצר 44 כ"ס מרביים, מתוכם ניתן "להפנות" 34.5 כ"ס להפעלת המערכת ההידראולית, בכלל זה מגוון הציוד המתחבר המופעל הידראולית (דוגמת חופר תעלות, מטאטא כביש וכיו"ב).

Ditch Witch SK1550

Ditch Witch SK1550

בדיץ'-וויץ' מסבירים כי השקת הכלי הגדול והחזק הנה פועל יוצא של דרישה גוברת בשוק – בעיקר בתחומי ההשקיה, הביוב, המשתלות, הטיפוח הנופי והחקלאות (לולים, רפתות וכד') – לכלים מסוג זה אך חזקים ומאסיביים יותר, בעלי יכולות הרמה משופרות ויכולת הגעה גבוהה יותר בהעמסה או בפריקה; הדיץ'-וויץ' SK1550 החדש מציע גובה הרמה מרבי (ציר הכף) של כמעט 2.4 מטרים וכושר הרמה מרבי של יותר מ-700 ק"ג (707, למען הדיוק). נתונים אלו כבר מאפיינים יעה אופני/מיני מעמיס קומפקטי עד בינוני, ואנשי היצרנית בהחלט רואים בכלי זה מתחרה בסגמנט זה בביצועים וביכולות, עם יתרון בדמות ממדים קומפקטיים יותר, משקל נמוך יותר (פחות דחיסת קרקע) ומחיר תחרותי.

Ditch Witch SK1550

Ditch Witch SK1550

לדיץ'-וויץ' SK1550 אפשרות לברור מבין 3 מצבי עבודה, בהתייחס לספיקת המשאבה ההידראולית – נמוך, בינוני וגבוה – להתאמה מיטבית עם סוג העבודה הנדרשת וסוג הציוד המופעל/נישא על ידי היעה הזחלי הזעיר. "הודות לאפשרות זו מציע הכלי החדש את הפעולה היעילה והחסכונית ביותר לכל סוג עבודה וכלי", מדגישים אנשי היצרנית בהודעה לעיתונות.
להגברת היעילות והשימושיות של ה-SK1550 מתאפשרת מהירות נסיעה מרבית של 7.5 קמ"ש, לטובת מעבר מהיר מנקודה לנקודה באתר או במשק, ויכולת תנועה מהירה עם מטען במשימות מונוטוניות דוגמת העמסה או חפירה.
עוד מציינים אצל היצרנית את סביבת המפעיל, שטופלה מכל היבט – מדרס, אמצעי תפעול, ידיות אחיזה וכיו"ב – תוך הצהרה כי מדובר בסביבת המפעיל הנוחה בסגמנט. יבואנית Ditch Witch לארץ היא חברת דיזל הנדסה

Ditch Witch SK1550

Ditch Witch SK1550