Solomix P3 4000L ZKX-TR
,

עגלת המזון הגדולה בייצור

Solomix P3 4000L ZKX-TR

מערבל המזון הנגרר המצולם כאן הוא ככל הנראה המערבל ה"סדרתי" הגדול בייצור; "סדרתי" הוא הגדרה יומרנית במקצת, שכן המערבל אינו נמצא עד כה בהיצע הרגיל של יצרניתו – חברת Trioliet ההולנדית – והוא מיוצר רק על פי הזמנה מיוחדת, כפי שהדגם המצולם כאן נולד. אבל, מעתה יכול כל חקלאי להזמינו – עם או בלי תוספת של מפזר קש. הנה סיפורו בקצרה;
הדגם נקרא Solomix P3 4000L ZKX-TR והוא מערבל מזון הכולל גם פונקציה של פיזור קש – תכונה שמזמין העגלה ביקש במיוחד. המזמין הוא חקלאי גדול מדנמרק, המחזיק רפת חולבות של 770 ראש ועגלים. החקלאי – הנריק טרקלסן – פנה ליבואנית Trioliet להולנד עם הגדרת הדרישות של מעגלת המזון החדשה, בבקשה לבחון אצל החברה ההולנדית הנודעת בתחום האם ניתן להציע מוצר שיענה על דרישותיו. יש לציין כי טרקלסן הוא לקוח וותיק של המותג וכי עד לרכישת העגלה החדשה הוא השתמש בעגלה בנפח 30 מ"ק.

Solomix P3 4000L ZKX-TR

אנשי היצרנית ההולנדית קיבלו את דרישתו של החקלאי הדני ועל בסיס העגלה הגדולה בהיצע שלה ייצרו את הדגם הנראה כאן ואף העניקו לו שם, כאמור, כחלק מהציוד הסטנדרטי המוצע על ידי Trioliet. העגלה כוללת מפזר קש לתאי העגלים והיא מבצעת כיום שלושה סבבי עבודה ביום: שניים לפיזור מזון לפרות ואחד לפיזור קש לעגלים. הכל בכלי אחד. הקש, אגב, נזרק עד למרחק מרבי של 25 מטרים באמצעות מנגנון הפעלה מכאני הנשלט מחשב והמבוקר ומופעל מתא המפעיל של הטרקטור הגורר.
בשורה התחתונה החקלאי מרוצה, שכן המכונה עונה על כל דרישותיו והוא אף סיפר למגזין חקלאות מקומי כי כל הליך פיזור המזון והקש עורך כשלוש שעות בלבד מדי יום, ברוטו. העגלה הגדולה והדו-שימושית חוסכת למעשה שימוש בשתי עגלות ובטרקטור נוסף, ובטווח הארוך מדובר בחיסכון משמעותי בעלויות התפעול של הרפת הגדולה. דוגמא נחמדה למוצר המיוצר על פי דרישה ספציפית, ראו כי טוב – ועתה הוא משתייך להיצע החדש והעדכני של היצרנית.

Solomix P3 4000L ZKX-TR