BRANSON F42H

בראנסון הקוריאנית משיקה טרקטור קומפקטי-בינוני חדש ומעניין עם 40 כ"ס והינע הידרוסטטי. מדובר בבראנסון F42H החדש, המתבסס והמצטרף אל ה-F42R המוצע זה מכבר, "לאחר דרישה גוברת בשוק לטרקטור בסדר גודל כזה – המונע עם מערכת העברת כוח הידרוסטטית", מציינים אנשי היצרנית.

BRANSON F42H

טרקטור הידרוסטטי BRANSON F42H


בראנסון F42R הושק לפני כשנה עם תיבת shuttle shift ועיצוב חיצוני עתידני ובולט. הצלחתנו, לדברי אנשי בראנסון, יחד עם הדרישה בעיקר מצד בעלי משקי חי לטרקטור נוח ויעיל יותר לעבודה על כף קדמית, היא שהובילה להשקת גרסה חדשה זו.
מבחינה מכאנית ותפעולית המשמעות של מערכת העברת כוח הידרוסטטית היא נוחות משופרת באופן משמעותי בכל הקשור לשינויי כיוון נסיעה, כאשר במערכת המוצעת ב-F42H נכלל מנגנון מתקדם המסנכרן כל פעולת שינוי כיוון עם סל"ד המנוע והעומסים המופעלים באותו הרגע על המערכות השונות, למניעת מכות מיותרות ומזיקות ועבודה חלקה ורציפה.
לברנסון F42H החדש שתי משאבות הידראוליות נפרדות, האחת בספיקה מרבית של 18 ליטר/דקה מפעילה את מערכת ההגה והשנייה (בספיקה של 33.5 ליטר/דקה) אחראית לספק את הכוח למערכת ההרמה וההורדה של המעמיס הקדמי וליציאות ההידראוליות מאחור.
כמו סדרות ודגמים נוספים של בראנסון הנמכרים עם כף קדמית, כך מוצע גם ה-F42H החדש עם כף, המסוגלת להרים משקל מרבי של עד 330 ק"ג. הכף כוללת חיבור מהיר לזרועות וניתן לחבר אליהן ציוד מגוון נוסף המוצע על ידי בראנסון (או יצרניות נוספות), כמו מגוון להבים (כולל לפינוי שלג או קירוב מזון לבע"ח), מפלסים, מזלגות ועוד.
הטרקטור הקומפקטי החדש F42H (בדומה ל'אחיו' הוותיק יותר – ה-F42R) מיועד על-פי אנשי בראנסון למלא טווח רחב מאוד של משימות; בראש ובראשונה כטרקטור רב-תכליתי במשקים וחוות קטנות ובינוניות, עם דגש על משקי חי ועבודה עם מעמיס קדמי. ממדיו הקומפקטיים מייעדים אותו להיות יעיל לא רק בתוך מבנים וסככות או בין מבנים קרובים, אלא אף לעבודה במטעים וכרמים, מדגישים בבראנסון. בנוסף מותאם הטרקטור החדש לתפקד באורוות, דירים, בשירות מוניציפאלי, אצל גננים או בעלי בתים היושבים על שטח גדול, כ'טרקטור פנאי' רב שימושי (תחום ההולך בגדל בעיקר בארה"ב). בשלב זה אין בכוונת יבואנית בראנסון לארץ – חברת דוד צ'פניק ובנו – לייבא דגם זה.