מרסס Hardi MEGA
מרסס Hardi MEGA

מרסס Hardi MEGA

יצרנית ציוד הריסוס הדנית Hardi משיקה סדרת מרססים חדשה בשם Mega, המהווה קונספט חדש, לטענת אנשי החברה, לתצורה ובניית מרסס רתום לשימוש חקלאי. מדובר במערכת הכוללת מן הסתם מיכל, מדחס ומערכת זרועות מתקפלות הרתומה באמצעות שלוש נקודות אל הטרקטור אך בתצורה המתיימרת להציע יציבות, חלוקת משקל ומרכז כובד טובים ובטוחים מהמוכר בתחום.

מרסס Hardi MEGA

מרסס Hardi MEGA

בהארדי מסבירים כי היעד שעמד לנגד מפתחי סדרת מרססי ה-Mega החדשה היה לקרב את כל המערכת ככל הניתן אל הטרקטור, לאפשר יחד עם זאת מיכל גדול ככל האפשר וכפועל יוצא להציע יציבות גבוהה בעבודה באופן חסר תקדים ביחס למקובל כיום במערכות ריסוס בגדלים דומים.
הרעיון טמון בעיצוב המיוחד שהצליח לייצר יחידה אחת גבוהה וצרה הכוללת מיכל ריסוס, אליו מוצמד מיכל השטיפה הקטן יותר (מהצד של הטרקטור) ומתחת לשניהם מותקנות המשאבה ומערכת העברת הכוח מה-PTO. בכך הצליחו אנשי Hardi לקרב את המרסס אל הטרקטור ולאזן טוב יותר את חלוקת המשקל בעת עבודה או נסיעה עם מיכל ריסוס מלא. תצורה זו, מסבירים אצל היצרנית, שומר את רוב המסה קרובה אל הטרקטור הנושא, ובכך קטן אפקט הנדנוד והשפעת המשקל הנוסף של מערכת המרסס על הכלי והתנהגותו. במילים אחרות: לטענת אנשי Hardi מרסס זה מציע יציבות גבוהה יותר ופחות תנודתיות בעבודה ביחס לכל מרסס נישא אחר בנפח דומה.

מרסס Hardi MEGA

מרסס Hardi MEGA

מרססי הארדי החדשים מסדרה Mega מוצעים בשלב זה עם מיכלי ריסוס עד לנפח 2,200 ליטר ועם מערכות זרועות מתקפלות בטווחי הרוחב שבין 20 ל-28 מטרים, מסדרה PRO VP של היצרנית. מערכות זרועות הריסוס עודכנו והותאמו לייעודן החדש – מורכבות על המרססים החדשים. לפניה ליבואנית מרססי Hardi לארץ, לחצו כאן