Fendt 900 Vario
, ,

Fendt ממשיך לשמור על תוארו

Fendt 900 Vario

Fendt 900 Vario


ארגון החקלאות הגרמני רב ההשפעה DLG מפרסם סקר שביעות רצון ותדמית לסיכום שנת 2015 בנושא "המיכון החקלאי הטוב ביותר". הסקר המקיף והמעמיק כולל למעלה מ-700 בעלי טרקטורים, ציוד חקלאי ומיכון חקלאי בגרמניה, הנדרשים כל אחד למלא שאלון ארוך ומפורט, ובנוסף אוסף נתונים מארגונים חקלאיים, איגוד מוסכים וגופים נוספים, המייצגים כל אחד אלפי חקלאים פעילים בגרמניה.
המותג פנד (Fend), כפי שמסתבר, לא נחשב במקרה לטרקטור הטוב בעולם, כאשר הוא זוכה בתואר "המיכון החקלאי בעל התדמית הטובה ביותר" זו השנה ה-16 ברציפות (!). ללא ספק הישג חסר תקדים בכל תחום שהוא, לבטח בעולם המיכון החקלאי. מיותר לציין שהמותג לא משווק בארץ.
Fendt 1000 Vario

Fendt 1000 Vario


הסקר התמקד ב-4 סעיפים עיקריים: חשיפה למותג והכרתו, נאמנות למותג (קרי: בעלות נוכחית וכוונה לרכוש מותג דומה בעתיד), שביעות רצון ושמירת ערך ותדמית. כל סעיף יכול לקבל 25 נקודות מקסימאליות, עד לסך כולל של 100 נקודות. פנד זכו במירב הנקודות עם ציון כולל של 61.
המקום השני מתחלק בין 2 מותגים – קלאאס וג'ון דיר, שהגיעו שניהם לציון כולל של 54 נקודות. עבור ג'ון דיר מדובר בסגירת הפער שהיה קיים מול קלאאס, שבשנת 2014 שמר לעצמו את המקום השני לבדו, בעוד ג'ון דיר מגיע למקום השלישי.
בסה"כ מסתכמת העשירייה הראשונה כדלקמן:

1. פנד (60 נק')
2+3: קלאאס/ג'ון דיר (54)
4. אמזון (52)
5. למקן (51)
6. דויץ-פאהר (42)
7. הורש (41)
8. קרונה (40)
9. קוהן (40)
10. קייס (39)

Fendt X Series

Fendt X Series