Magni RickLift 10

Magni RickLift 10

במה לגדיד תמרים Magni RickLift 10


חברת דוד צ'פניק ובניו, יבואנית ציוד ההרמה של Magni האיטלקייה, מדווחת על מוצר חדש המיועד למגדלי תמרים העושה דרכו לארץ. מדובר בבמה (כלי גובה) ייעודית לגדיד תמרים שתהיה לקומפקטית בהיצע היצרנית, ושתוצע גם אצלנו החל ממרץ הקרוב. הכלי הנו חדש בהיצע Magni כאשר היצרנית טרם פרסמה צילומים מעבר לאיורים המוצגים כאן.
Magni RickLift 10

במה לגדיד תמרים Magni RickLift 10


הדגם החדש נקרא RickiLift 10 והוא נשען על 3 גלגלים וכולל במה בצורת 'ח' המיועדת 'לחבוק' את העץ בגובה ולאפשר גישה מסביב לו לצורך העבודה. גובה הרצפה המרבי של הבמה החדשה הוא 7.74 מ' – נתון המאפשר עבודה עד לגובה של כ-10 מ'. הבמה מסוגלת להרים משקל של עד 450 ק"ג. המנוע הוא מתוצרת פרקינס והוא מציע 23 כ"ס. העברת הכוח היא הידרוסטאטית כאשר צמד הגלגלים הקדמיים הוא המנע והגלגל האחורי היחיד משמש להיגוי. ה-RickiLift 10 יוצע עם צמיגי לחץ נמוך רחבים (כ-50 ס"מ) לאפשר עבירות טובה בשטח משובש יחד עם מינימום דחיסת קרקע. בבמה מותקנות יציאות הידראוליות לחיבור מזמרות והיא כוללת בוכנת איזון אינטגראלית. ניתן לנתק את הסרן המניע לטובת גרירה באמצעות טרקטור
Magni RickLift 10

במה לגדיד תמרים Magni RickLift 10


לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לחברת דוד צ'פניק ובנו, היבואנית לארץ.