DEUTZ-FAHR 5120C
,

טרקטור מוזן גז לדויץ-פאהר

דויץ-פאהר חושפת טרקטור הפועל על גז טבעי, שלב אחד לפני הכנסתו לייצור סדרתי. מדובר בדויץ-פאהר 5120C שהוצג בגרסת אב טיפוס והנכנס עתה לשנה של בדיקות, ניסויים, מגוון סוגי שימוש ועבודה אצל לקוחות נבחרים במטרה להגיע בסוף שנת 2016 למוצר מוגמר.
הטרקטור הרב-שימושי המיועד הנו פרי פיתוח משותף של יצרנית הטרקטורים דויץ-פאהר, הנמצאת בבעלות SAME Deutz-Fahr האיטלקייה, יצרנית המנועים Deutz AG ואוניברסיטת רושטוק בגרמניה (Rostock).

DEUTZ-FAHR 5120C

טרקטור DEUTZ-FAHR 5120C מונע בגז


עם הכנסת אב הטיפוס 5120C לסדרת ניסויים ובדיקות לקראת ייצור מגיבה דויץ-פאהר לדרישה הגוברת בעולם, כאשר אירפה מובילה מגמה זו, למעבר לשמוש בדלק חלופי בכלל, ובציוד חקלאי בפרט. המטרה היא למצוא אמצעים זולים יותר, נקיים יותר ובטוחים יותר לשימוש והגז הטבעי מהווה אלטרנטיבה מוכרת מזה זמן. לב הטרקטור הוא מנוע הדויץ TCD בנפח 3.6 ליטר שנולד כמנוע דיזל אך כאן עבר שינויים והתאמות לאפשר צריכת גז טבעי מעובה (במצב נוזל) במקום סולר. בן היתר הוחלפו המזרקים בראש המנוע במצתים וכמובן כל מערכת הדלק, הצנרת והמיכל הותאמו לשימוש בגז. מיכל הדלק המיוחד שהותקןן בטרקטור המוסב לשימוש בגז הוא בנפח 236 ליטרים. בכך מצטמצם טווח הנסיעה של הטרקטור בהשוואה לטרקטור מקביל עם מנוע דיזל, אך פליטת גז המתאן שואפת ל-0 ופליטת ה-CO2 נמוכה ב-10-14% – נתונים משמעותיים בעיקר בעבודה ברפתות או במקומות בהם האוורור אינו מיטבי. עם נתונים אלו עומד הטרקטור המיועד כבר עתה ללא בעיה בתקנות פליטת המזהמים העתידיות מדרגה 5, שעדיין אינן מחייבות, וזאת ללא שימוש באוריאה או בהוספת מסנן חלקיקי דיזל למנוע.
בדויץ פאהר מתעתדים להציע את ה-5120C המוזן בגז ככל הנראה במהלך המחצית הראשונה של שנת 2017, כאלטרנטיבה זולה יותר לתחזוקה של ה-5120 מוזן הסולר המוכר, בעיקר עבור חקלאים במשקים מעורבים ולרפתות. היצרנית מבטיחה שמדובר יהיה בטרקטור תחרותי בסעיפי התחזוקה, אך גם במחיר הרכישה, שכן הרעיון הוא להתבסס על מנוע דיזל וותיק ומוכח, ללא הצורך להשקיע סכמי עתק בפיתוח מנוע מחדש.