Kramer 8085T
,

מעמיס חדש לרפתות (וידאו)

Wacker Neuson 8085

Wacker Neuson 8085


וואקר נויסון הגרמנייה משיקה צמד מעמיסים חדש המותאם גם לעבודה חקלאית (רפתות, מרכזי מזון). מדובר בוואקר נויסון 8085 בעל זרועות ההרמה הסטנדרטיות ובגרסתו הטלסקופית – וואקר נויסון 8085T, במשקלי עבודה של 4.75 ו-5.5 טון בהתאמה, המצויידים במנוע דויץ 2.9 ליטר (Tier 4F) עם 74 כ"ס והיגוי כפול; למעמיסים הקומפקטיים החדשים שלדה קשיחה ומערכת היגוי כפול, המאפשרת בחירה בין היגוי קדמי, היגוי כפול והיגוי מקביל (כל הגלגלים פונים אל אותו הכיוון). זה האחרון נועד לאפשר הזזת הכלי הצידה או 'שיפור עמדות' בעבודות בתנאי צפיפות ודוחק, ולאפשר ניידות ותמרון גם במקומות צרים במיוחד. העברת הכוח נעשית באמצעות מערכת הידרוסטאטית.
Kramer 8085T

Kramer 8085T


המעמיסים החדשים פותחו ואף מיוצרים על ידי Kramer – חברה בת של Wacker Neuson, ומשווקים תחת שני שמות המותג, כאשר למעט שם היצרנית השונה מדובר במוצרים זהים. גובה ההרמה המרבי של הוואקר נויסון 8085 הוא כ-3.3 מ' ושל הגרסה הטלסקופית (ה-8085T) – כ-4.7 מ'. עומס הרכינה המרבי הוא כ-3,650 ק"ג וכ-2,920 ק"ג, בהתאמה.

מחפשים שופל חדש? לא מחליטים לפני שמשווים! שירות חינם חדש – לחצו על התמונה!

מחפשים שופל חדש? לא מחליטים לפני שמשווים! שירות חינם חדש – לחצו על התמונה!

ואצלנו? מיבואנית וואקר נויסון לארץ נמסר לנו כי יש כוונה עקרונית לייבא את צמד המעמיסים החדשים, אך מדובר על עוד כמה חודשים. השיווק והפנייה לרפתות ומרכזי מזון נשקלת אף היא. נעדכן לכשנדווח על ידי חברת דובי וייס, יבואנית וואקר נויסון לארץ.

Wacker Neuson 8085T

Wacker Neuson 8085T