Monosem NG Plus4
,

ג'ון דיר מרחיבה השקעתה בתחום המזרעות

Monosem NG Plus4

Monosem NG Plus4


ג'ון דיר (Deere&Co.), יצרנית הטרקטורים והמיכון החקלאי הגדולה בעולם הודיעה על חתימת הסכם לרכישת מומחית המזרעות הצרפתייה Monosem. זו האחרונה נחשבת כמובילה בתחום המזרעות – הן הפניאומטיות והן המכאניות – ומציעה גם מספר דגמי קולטיבטורים בגדלים שונים. ל-Monosem ארבעה מפעלי ייצור בצרפת ושניים בארה"ב והיא מובילה את השוק האירופאי גם במכירות. הן ג'ון דיר והן Monosen לא מסרו נתונים מספריים או עלות הרכישה.
Monosem MS

Monosem MS


בג'ון דיר מסבירים כי באמצעות רכישת החברה תוכל יצרנית הענק האמריקאית "להמשיך ולהוביל את מעמדה בתחום החקלאות המתקדמת", כדברי ג'ון מיי, נשיא בג'ון דיר לענייני פתרונות חקלאיים, כאשר הוא מציין את מעמדה של Monosem כמובילה בעיקר בתחום הזריעה המתקדמת, שמה הטוב בשוק והפוטנציאל עבור ג'ון דיר להרחיב את קהל לקוחותיה באמצעותה רכישה.
בג'ון דיר מבהירים כי אין בכוונת החברה לשנות משהו מהתנהלותה או מעמדה העצמאי של Monosem וכפועל יוצא גם לא לשנות את השם או הלוגו המוכרים. מעבר ל"רכישת" קהל הלקוחות של Monosem עם ההשתלטות על החברה, נרכשים גם הידע והניסיון הרבים של היצרנית המשפחתית הצרפתייה, ידע וניסיון שייושמו בליין המזרעות העתידי של ג'ון דיר.
Monosem היא חברה משפחתית שנוסדה בצרפת עם סיום מלחה"ע ה-2, ומנוהלת כיום על ידי הדור השלישי מאז המייסדים. החברה מעסיקה כ-350 עובדים ומדווחת כי כ-70% ממוצריה משווקים אל מחוץ לגבולות צרפת.
Monosem MECA V4

Monosem MECA V4


המהלך של ג'ון דיר מאפיין את ענקי התעשייה כיום (כמו הקונצרן האמריקאי AGCO והאמריקאי-בי"ל בבעלות פיאט – CNH) אשר למרות ירידה במחזורי המכירות, לעיתים הגדולה מזה 30 שנה, משקיעים יותר ויותר במחקר ופיתוח, ובתוך כך ברכישת ידע ומוניטין בתחומי החקלאות המתקדמת או החקלאות הממוקדת הנשענת על טכנולוגיה וניסיון רבים.
בעלת זיכיון היבוא והשיווק של Monosen בארץ היא חברת 'צח עפולה'. מהחברה נמסר לנו כי לא מתוכנן כל שינוי בייבוא וכי המותג – כפי שגם דווח על ידי ג'ון דיר – ישאר כפי שהוא מבחינת המשווקים והדילרים בעולם.