תערוכת יבול שיא 2015, מעין חרוד
,

תערוכת יבול שיא 2015 בתמונות