1936 John Deere Model AN
,

ירידה במכירות ציוד חקלאי בעולם

global farm machinery sales 2015

שוק הציוד והמיכון החקלאי העולמי רושם השנה צניחה של כ-10% במכירות לעומת השנה שעברה


ארגון החקלאות הגרמני VDMA מפרסם את נתוני מכירות המיכון והציוד החקלאי לשנת 2015, עם שורה תחתונה עגומה: עם סך מכירות גלובאלי המוערך בכ-91 מיליארד יורו בשנת 2015, מדובר בצניחה של כ-10% בנתוני המכירות ביחס לשנת 2014; אז נמכרו בשווקי העולם טרקטורים, מיכון וציוד חקלאיים בהיקף של כ-100 מיליארד יורו, ונמוך עוד יותר משנת השיא, שהיתה 2013, אז עמד מחזור המכירות בעולם של ציוד חקלאי על כ-104 מיליארד יורו.
ב-VDMA מציינים שהמצב קשה במיוחד בצפון אמריקה, השוק השני בגודלו בעולם, שם הובילו המצב הכלכלי, מדיניות שיווק ומכירות אגרסיבית ועסקאות מימון נרחבות להצטברות מאגרי ענק של ציוד משומש. מכירות ציוד חקלאי חדש בצפון אמריקה יעמדו השנה על כ-18.5 מיליארד יורו (מתורגם מדולרים), לעומת 21.8 מיליארד ב-2014 ו-22.6 מיליארד יורו ב-2013.
1925 John Deere Model D tractor

יצרניות המיכון החקלאי בצפון אמריקה מתמודדות עם נפילה במכירות, בין היתר כתוצאה מהצטברות כמויות עתק של ציוד משומש


גם דרום אמריקה חווה תקופה קשה בתחום מכירות הציוד החקלאי החדש, עם צניחה של כ-15% בהיקף המכירות השנה לעומת 2014. השנה תסתיים עם סך מכירות של כ-6 מיליארד יורו.
אירופה, השוק הגדול בעולם לציוד ומיכון חקלאי, תסיים את שנת 2015 עם ירידה של כ-8% במכירות ביחס לשנה שעברה, שיעמדו על מחזור של כ-23.8 מיליארד יורו (לעומת כ-26 מיליארד ב-2014). ביחס ל-2013 מדובר בפער גדול עוד יותר, שכן המכירות עמדו אז על סך של כ-26.6 מיליארד יורו.
שוק המיכון והציוד החקלאי השלישי בגודלו בעולם – סין, מראה יציבות מסויימת למרות המשך מגמת ירידה קלה במכירות השנה לעומת השנה שעברה וזו שלפניה. בסין נמכרו טרקטורים, ציוד ומיכון חקלאי בהיקף של כ-18 מיליארד יורו בשנת 2015. ב-2014 עמד המחזור על 18.3 מיליארד וב-2013 על 18.5 מיליארד.