Landini LandForce 115
,

חדש אצלנו: הרב-שימושי של לנדיני

Landini LandForce 125

Landini LandForce 125

חברת דוד צ'פניק ובנו מודיעה על תחילת השיווק והמכירה בארץ של דגמי הלנדיני LandForce העדכניים, בגרסת תא מפעיל פתוח וסגור; מדובר בשני דגמים המשתייכים לסדרה 5 הקלה-בינונית של לנדיני והמוצעים כטרקטורים רב שימושיים למגוון ייעודים בחקלאות. לנדיני LandForce 115 ולנדיני LandForce 125 מונעים באמצעות מנוע איווקו-קאמינס 4-צילינדרי בנפח 4.5 ליטר המייצר 112 ו-120 כ"ס, בהתאמה.

Landini LandForce 125

Landini LandForce 125

הטרקטורים החדשים מוצעים עם מגון אפשרויות בחירה עבור הלקוח, להתאמה מרבית; כאמור – ניתן לבחור בים תא מפעיל סגור וממוזג ובין תא מפעיל פתוח עם קשת התהפכות. המערכת ההידראולית מוצעת עם מרכז סגור או מרכז פתוח, לבחירה. כתמסורת ניתן לבחור בין סינכרונית-מכאנית או P-S קבוצות. בכל הגרסאות מוצעת הפעלת PTO והינע קדמי באופן חשמלי. משקל הטרקטורים – תלוי בגרסה – נע סביב ה-4.2 טון.

Landini LandForce 115

Landini LandForce 115