SILOKING SelfLine Compact 1612
סילוקינג (Siloking) הגרמנייה מרעננת את סדרות מערבלי המזון העצמאיים SelfLine Compact ו-SelfLine Premium עם מנועים חדשים, שיציעו לא רק תוספת הספק ביחס למנועים העכשוויים, אלה יובילו לחיסכון משמעותי בצריכת הדלק, של עד 15%, כפי שאומרת ההודעה לעיתונות שהחברה הוציאה בעניין.
היצרנית המפורסמת בתחומה לא מציינת מיהו ספק המנועים החדשים והמתקדמים, אך בהחלט מפרסמת פרטים ונתונים. הסילוקינג SelfLine Compact 1612 SCR מוצע מעתה מנוע 4 צילינדרים המייצר 150 כ"ס, המצויד בין היתר במערכת הזרקת דלק מתקדמת בלחץ גבוה, ובשיטת מסילה משותפת. מדובר בתוספת של 22 כ"ס בהספק ביחס ל-SelfLine 1612 Classic הוותיק יותר. ב-SelfLine Premium 2115 SCR החדש מוצע מנוע 6-צילינדרי עם 175 כ"ס המצויד אף הוא במערכת הזרקה מתקדמת בדומה למוצע ב-SelfLine Compact 1612 SCR. שני המנועים החדשים מציעים את ההספק המרבי שלהם כבר ב-1,500 סל"ד.
SILOKING SelfLine Compact 1612
"המנועים החדשים המשרתים את דגמי המערבלים העצמאיים שלנו מציעים חיסכון בצריכת הדלק של עד 15%", מוסר תומס וורנסדורפר, מנהל המוצר בסילוקינו. "מנועים אלו מציעים רמת פליטת מזהמים נמוכה משמעותית מהתקן המחמיר כיום – 3B, ואף על פי כן אין צורך בתחזוקה מיוחדת או בטיפול מיוחד בכדי להגיע לנתונים אלו".
SILOKING SelfLine Compact 1612
השליטה במנועים החדשים מתבצעת באמצעות מצערת חשמלית, המופעלת דרך ה'ג'וי-סטיק' בתא המפעיל, ולטענת אנשי סילוקינג, מדובר בשיפור בנוחות התפעול. אל כך יש להוסיף צג LCD גדול וחדש, באמצעותו ניתן לקבל ולראות את כל מדדי המנוע ויתר המכלולים בכלי. המנועים החדשים – מציינים עוד אנשי היצרנית – מייצרים פחות ויברציות ובעיקר מציעים פעולה שקטה משמעותית, נתון חשוב בהחלט בעבודה בקרבת בעלי חיים.
יבואנית סילוקינג לארץ היא חברת אראה