New Holland T4 Low Profile
בניו הולנד 'מפגיזים' עם טרקטורים ומיכון חקלאי חדשים – הכל כחלק מהיצע החידושים לקראת 2015 הנמצאת ממש מעבר לפינה. עתה הגיעה תורה של סדרה T4 Low Profile – או בקיצור: T4 LP – שכשמה כן היא: סדרת טרקטורים חדשה שאינה מיועדת, כפי שניתן היה לחשוב, למשימות כרמים ומטעים בלבד, אלא מרחיבה את אפשרויות השימוש גם לכל התחומים המשוייכים להגדרה 'טרקטור רב תכליתי' בחווה או במשק.
New Holland T4 Low Profile
סדרה T4 Low Profile ממשיכה מסורת ארוכת שנים בניו הולנד, שהחלה עם הכנסתו לשיווק של הפיאט 66 LP ב-1985; סדרה זו תוכננה במקור לשמש בעיקר במטעים ובכרמי זיתים במטרה לאפשר נסיעה מתחת לענפים, אך עם יכולות לשרת גם במשימות קונבנציונאליות יותר. בפיאט הרחיבו בשעתו את הסרנים, הנמיכו את חופת המנוע וכנפי הגלגלים האחוריים ובגרסתו הסגורה צויד הטרקטור בתא מפעיל מונמך.
New Holland T4 Low Profile
הטרקטורים החדשים תוכננו בראש ובראשונה להציע מרכז כובד נמוך מביתר דגמי סדרה T4, וכפועל יוצא – גובה כולל נמוך יותר. היצרנית מייעדת את דגמי סדרה T4 Low Profile כאמור לשרת בתחומי ההתמחות של טרקטורים מונמכים, דהיינו – כרמים ומטעים, כאמור, אך גם למשימות סטנדרטיות באיזורים משופעים, שם סכנת ההתהפכות גדלה, בעיקר עם ציוד רתום, לעבודה במקומות מקורים כמו רפתות או חממות או למשקים מעורבים בהם נדרש הטרקטור לבצע מגוון רחב של משימות ובכך "לחסוך" רכישת טרקטור שני. דגמי סדרה T4 Low Profile יוצעו הן אם תא מפעיל סגור ומונמך, והן עם תא מפעיל פתוח, עם קשת הגנה הניתנת לקיפול.
הסדרה החדשה כוללת את הדגמים הבאים:
New Holland T4 Low Profile
ניו הולנד T4.75 LP (מנוע FTP בנפח 3.2 ליטר עם הספק מרבי של 78 כ"ס), ניו הולנד T4.85 LP (מנוע FTP בנפח 3.2 ליטר עם הספק מרבי של 88 כ"ס), ניו הולנד T4.95 LP (מנוע FTP בנפח 4.5 ליטר עם הספק מרבי של 97 כ"ס) וניו הולנד T4.105 LP (מנוע FTP בנפח 4.5 ליטר עם הספק מרבי של 106 כ"ס). לכל הדגמים יכולת הרמה מרבית בזרועות האחוריות של 2,600 ק"ג.
New Holland T4 Low Profile
דגמי הסדרה המונמכת החדשים קיבלו כיסא שהותקן נמוך יותר בהשוואה ליתר תת הסדרות בסדרה T4 הרחבה של ניו הולנד. הגובה הכולל עומד על 137 ס"מ בלבד בגרסה הפתוחה, עם קשת הגנה מקופלת, ועל 217.3 ס"מ עם קבינה סגורה, מונמכת. כל יחידת תא המפעיל יושבת על השלדה ב"תיווך" תושבות משככות רעידות ורעשים.
New Holland T4 Low Profile
גם כאן מוצעת מערכת ההיגוי הייחודית של ניו הולנד SuperSteer המאפשרת זוויות צידוד בהגה של עד 55 מעלות ורדיוס סיבוב – ללא בלמים – של 4.0 מטרים. במצבי קיצון של שיפועי צד ניתן להגדיל את זווית הצידוד של הסרן הקדמי מ-8 ל-11 מעלות. הרוחב הכולל ניתן לקיבוע בשלושה מצבים, בטווח מ-159 ועד 243 ס"מ. המשאבה ההידראולית הסטנדרטית מציעה ספיקה של 48.6 ליטר/ד' ובהיצע אופציה למשאבת Megaflow מחוזקת המאפשרת ספיקה מרבית של 63.8 ליטר/ד'. משאבה נפרדת להפעלת ההיגוי מאפשרת עבודה עם ציוד רתום בנפרד, ללא השפעה על מערכת ההיגוי. כאופציה מוצעת בין השאר מערכת זרועות קדמיות – בכל הדגמים – המסוגלת להרים משקל של עד 1,360 ק"ג.
לפניה ליבואנית ניו הולנד לארץ, לחצו כאן
New Holland T4 Low Profile