ETESIA DONKY
יצרנית ציוד הגינון הצרפתייה אטסיה (ETESIA) החלה לשווק את ה-DONKY (כך האיות במקור) – מריצה ממונעת במנוע חשמלי המסוגלת להוביל עד 250 ק"ג מטען והמתיימרת לעבוד עד 2 ימי עבודה בין טעינות. ב-ETESIA טוענים כי ביצועי המריצה החשמלית החדשה הנם חסרי תחרות: כושר ההעמסה של כאמור, וכאשר מדובר במטען נוזלי, ניתן להוביל עד 180 ליטר הארגז המריצה, כאשר מלא עד גדותיו.
ETESIA DONKY
בנוסף, ניתן להוביל 85 ליטר נוזל בתוך דופן ארגז הפלסטיק החלול, הניתנים לריקון בקלות באמצעות ברז אינטגראלי בקוטר 1" אליו ניתן לחבר צינור או ברז. ממדי המריצה הנם אורך של 172 ס"מ, רוחב של 90 ס"מ וגובה של 103 ס"מ. מהירות הנסיעה לפנים היא עד 6 קמ"ש ולאחור עד 3 קמ"ש. חברת ETESIA מציעה שפע תוספות ל-DONKY, ביניהן הגבהות לדפנות הארגז (עד לנפח של 400 ליטר), כף לפינוי שלג ועוד.
ETESIA DONKY
המפעיל שולט במריצה החשמלית באמצעות 2 ידיות, דרכן ניתן לברור בין 2 מהירויות נסיעה, בין נסיעה לפנים או לאחור, להרים את הארגז ולהפעיל את בלם החניה.
היתרונות במריצה הפועלת על חשמל ברורים ומהותיים; גם באתר בנייה פתוח ומאוורר היעדר הרעש אותו מייצר מנוע בנזין או דיזל כמו גם פליטת הגזים הרעילים מהווים יתרון. יתרון זה הופך לקריטי כאשר מדובר בעבודה בשעות מנוחה או באזור המיושב בצפיפות, לא שכן במקומות סגורים בהם פליטת גזים עלולה להיות קטלנית, או שהתנאים אינם מאפשרים זאת בשל השימוש במקום. מריצה חשמלית נפתחת לשווקים חדשים, בהם משתלות, אורוות, רפתות, דירים, בתי אריזה ועוד.
ETESIA DONKY
לקבלת פרטים או הזמנות ניתן לפנות ליצרנית בלחיצה כאן. מחיר המריצה באירופה עומד על כ-3,350 יורו.