, ,

AGCO – סיכום מוצלח ל-2013

כבר בסיכום מחצית 2013 נראו המספרים ש-AGCO פרסם אופטימיים, עם עליות מרשימות הן במחזור המכירות והן ברווח הנקי לעומת רבעונים קודמים והרבעון המקביל ב-2012. עתה מדווחים בקונצרן על נתוני 2013 ומסכמים שנה שוברת שיאים. מסי פרגוסון מסדרה MF2600
AGCO הוא מיצרני המיכון החקלאי הגדולים בעולם, אבל, למעשה מדובר ביצרן הגדול בעולם העוסק רק בחקלאות. הקונצרן מאגד תחת כנפיו מותגים מפורסמים ומצליחים כמו מסי פרגוסון, פנד, צ'לנג'ר, וואלטרה ועוד. קומביין גלנר מסדרה S8 סופר
הקונצרן האמריקאי מדווח כי מחזור המכירות בשנת 2013 זינק ב-8.3% ביחס לשנת 2012, ועמד על 10.79 מיליארד דולר. כ-2.86 מיליארד דולר מכך משוייכים לרבעון האחרון של השנה, מה שמהווה עלייה של 5.8% ביחס לרבעון המקביל ב-2012. כל מנייה רושמת בסיכום 2013 רווח של 6.01$ – שיפור ראוי ביחס לרווח של 5.30$ בסיכום 2012. יו"ר הקונצרן, מרטין ריכנהאגן, מסביר את העלייה ברווחיות בהחזרי השקעה במפעלים מתקדמים, שיפור שיתופי הפעולה בתוך הקונצרן כתוצאה ממיזוגים וההיערכות המתאימה לתקני Tier 4. רוב הכנסות הקונצרן בשנת 2013 הגיעו משווקי אירופה, אפריקה והמזרח התיכון. בשווקים אלו יחד עלו ההכנסות ב-8.0% ביחס ל-2012 והסתכמו בכמעט 5.5 מיליארד דולר. טרקטור צ'לנג'ר מסדרה MT900C
ב-AGCO תולים חלק גדול מהצלחת הקונצרן באירופה בחברה הבת פנד (Fendt) הגרמנייה, שלדברי אנשי הקונצרן לא מצליחה לעמוד בדרישה ולכן הושקעו משאבים רבים בהגדלת כושר הייצור של המותג הנחשב כמוביל באירופה, בעיקר בשוק הגדול ביותר שם: גרמניה. בניגוד לגרמניה ולצרפת, למשל, מגלים שווקים אחרים באירופה, דוגמת בריטניה וסקנדינביה נסיגה במכירות מיכון חקלאי וטרקטורים (מתוצרת AGCO). אבל, ב-AGCO מסכמים את מכירות הטרקטורים באירופה כחלשות יותר מבשנת 2012, עם ירידה של כאחוז ביחס ל-2012, כאשר בתחום הקומביינים, למשל, נרשמו אף 10% פחות מכירות מבשנת 2012. טרקטור פנד ואריו 900
במולדתו – ארה"ב – מסכמים אנשי הקונצרן שנה מוצלחת בסה"כ. מחזור המכירות עלה ב-6.7% ביחס ל-2012 כאשר חלק עיקרי בכך מגיע מהעלייה במכירות הטרקטורים הכבדים (מסי פרגוסון וצ'לנג'ר), הקומביינים והמרססים הממותגים כ-RoGator ו-TerraGator. טרקטורים כבדים רשמו ב-2013 זינוק של 9.0% במכירות בצפון אמריקה, כאשר מכירות הקומביינים (מסי פרגוסון ו-Gleaner) טיפסו ב-8.0%. טרקטורים מסי פרגוסון מסדרה MF8700
לגבי שנת 2014 נשמע ריכנהאגן פחות אופטימי; על פי תחזיתו נראה ירידה במכירות המיכון החקלאי בשנה הזו, לנוכח שחיקה ברווחי החקלאים בשווקים רבים בעולם. אבל, בטווח הארוך יותר נשמע יו"ר הקונצרן שוב אופטימי, שכן בשורה התחתונה הוא רואה עלייה עתידית בצריכת תשומות חקלאיות וחומרי גלם, מה שבסופו של דבר יחזיר את היציבות לשוק החקלאות בעולם.