,

FieldEye – מצלמה למעקב אחר הגידולים

אגרולן FieldEye חברת אגרולן ממושב נוב שברמה"ג משיקה בארץ מערכת המשדרת תמונה מהצמח אל מסך המחשב בשם FieldEye. מדובר במצלמה באיכות גבוהה (12 מגה-פיקסל) המותקנת בסמוך לגידולים, והמעבירה תמונה חדה לאתר ייעודי, הניתנת לצפייה ופענוח בעת הצורך על גבי צג המחשב. ניתן לבצע 'זום' פנימה והחוצה בשלט רחוק, דרך האתר, ובעתיד תוצע אפשרות להעביר נתונים נוספים עם אותה המערכת, כמו כמות היבול, רמות חנקן ועוד. אגרולן FieldEye
המערכת מותאמת כמובן לחיי שטח במגוון תנאי אקלים ולחות. המפעיל יכול לקבוע את תדירות הצילום לפי רצונו או הדרישה בשטח, וכל התמונות מאוחסנות אוטומטית באתר 'ענן'.
המערכת נועדה, מן הסתם, לחסוך בהגעה פיסית בתדירות גבוהה לשטח ולהקל על הפיקוח והבקרה של הגידולים השונים. מאגרולן מסרו כי מחיר הערכה נע סביב ה-4,500 שקל, לפני מע"מ.

לפנייה ליבואנית מערכת FieldEye לארץ, לחצו כאן

אגרולן FieldEye