Grimme RowRunner

Grimme RowRunner

גרימה הגרמנייה (Grimme) מייצרת ציוד חקלאי מזה קרוב ל-150 שנה ונחשבת מאז שמכונות אוספות תפו"א או סלק סוכר כמובילה עולמית בתחום. זה עתה חושפת החברה מערכת השומרת את הטרקטור הגורר את קומביין תפוחי האדמה בשורה הרצויה – ללא התלות ב-GPS.בלי ידיים; עם ה-Grimme RowRunner המפעיל יכול להתמקד בקומביין הנגרר
מערכת ה-RowRunner מתבססת על "גשש" מכאני המותקן בחלקו הקדמי של הטרקטור הגורר המזהה את ה'קוליס' בין השורות בו אמורים גלגלי הטרקטור לנוע. ה"גשש" נע שמאל או ימינה בהתאם למיקומו ב'קוליס' ומעביר נתונים בהתאם למחשב, אשר בתורו מתרגם אותם להוראות המועברות למנוע מערכת ההיגוי; כתנאי לשימוש במערכת על הטרקטור להיות מצויד במערכת היגוי אלקטרו הידראולית ומערכת היגוי אוטומטית דוגמת ISObus או CANbus.מערכת ה-Grimme RowRunner מותקנת בקדמת הטרקטור הגורר - כאן במצב מקופל
מערכת Grimme RowRunner

מערכת Grimme RowRunner


התקנת מערכת ה-RowRunner של גרימה מייתרת את עבודת ההיגוי בטרקטור הגורר בשעת הקטיף ומאפשרת התמקדות המפעיל במכונה הנגררת ובתפעולה האופטימאלי.
לקבלת פרטים נוספים אודות מערכת ה-RowRunner החדשה מיבואנית Grimme לארץ, לחצו כאן