,

קייס ניו הולנד בעלייה

ההנהלה העולמית של קונצרן הצמ"ה והחקלאות קייס ניו-הולנד (CNH Global) מדווחת על תוצאותיו העסקיות לרבעון השני לשנת 2013 ולפיהן המצב בהחלט מעודד. בהודעה שיצאה מהנהלת הקונצרן דווח על עלייה של 9% במחזור מכירות הקונצרן ברבעון השני של 2013 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ועל זינוק של 26% ברווח התפעולי בהתאמה. במספרים מדובר על מחזור מכירות של 5.5 מיליארד דולר ברבעון השני ורווח של כמעט 660 מיליון דולר. טוב שיש חקלאות; מכירות הציוד החקלאי בקונצרן CNH Global הן האחראיות לזינוק ברווחים
הפרחים מגיעים לאגף החקלאי בקונצרן שלא פחות מ-83% מסך מכירות הקונצרן ברבעון השני של 2013 הגיעו ממכירות ציוד חקלאי מתוצרת קייס וניו הולנד. מתוך סך המחזור לרבעון נמכר ציוד חקלאי בכ-4.5 מיליארד דולר (13% יוצר מבתקופה המקבילה אשתקד) והרווח התפעולי עמד על 647 מיליון דולר (+28%). מספרים אלו הצליחו לעמעם את חוסר הנחת מאגף הצמ"ה הסובל יותר מהמשבר העולמי בתחום; שם מדווחים על סך מכירות של כמעט 950 מיליון דולר לרבעון – 6% פחות מבתקופה המקבילה אשתקד – וקריסה של כ-30% ברווח התפעול, שעמד באגף הצמ"ה על 12 מיליון דולר בלבד.
אנליסטים בקונצרן CNH Global צופים כי השנה תסתיים בעלייה של כ-5% במחזור המכירות של הציוד החקלאי ובירידה בשיעור דומה עבור מכירות הצמ"ה. גם בצפי שנתי חוזים ב-CNH Global המשך ירידה במכירות הצמ"ה, ב"אשמת" המשבר העולמי