AGCO AgCam

אחת הבעיות המהותיות בתפעול ציוד חקלאי, בעיקר גדול ומורכב, נובעת מהקושי מצד המפעיל לראות בכל רגע נתון מה קורה בכל חלקי המכונה. גודל הכלים – והכוונה בעיקר לקומביינים ומקצרות – ואינטנסיביות העבודה, המשלבת בד"כ פעולת מנגנונים מכאניים גדולים (למשל: תוף הקציר, משפך הזרעים וכיו"ב) יחד עם תנועה לפנים מקשה על הפיקוח והשליטה בנעשה בכל פינה במכונה ובכל רגע נתון. מזה שנים מוצעות מערכות מצלמות הממוקמות בנקודות אסטרטגיות בכלי, והמעבירות את הנעשה שם אל מול פני המפעיל, באמצעות מסך דיגיטאלי היודע להראות את המועבר ממצלמה אחת או מכמה מצלמות (במסך מפוצל) לפי הדרישה.

AGCO AgCam

ערכת AGCO AgCam

קונצרן AGCO האמריקאי הכולל בתוכו בין היתר את היצרניות מסיי פרגוסון, גלנר (Gleaner) וצ'לנג'ר מציע מעתה כתוספת "מהמפעל" מערכת מצלמות המכונה AgCam והמיוצרת בשת"פ במיוחד להתאמה לקומביינים מבית שני המותגים על ידי חברת Dakota Micro, Inc האמריקאית. זו האחרונה מתמחה מזה שנים בפיתוח וייצור מערכות מצלמה במעגל סגור לכלי רכב, לאבטחה ולשימוש חקלאי, בין היתר כמערכות קבועות לרפתות, מבנים, לולים וכיו"ב, אך גם להתקנת After Market בקומביינים וציוד חקלאי אחר. שיתוף הפעולה בין שתי החברות (AGCO ו-Dakota Micro, Inc) מאפשר מעתה כאמור להזמין ולקבל מערכות מצלמה במעגל סגור לקומביינים מבית הראשונה, עם הזמנת הכלי.

AGCO AgCam

הדגמות ראשונות החלו בכר בסוף 2012 בארה"ב, אך עתה מגיע המוצר אל מדפי מותגי AGCO וכלול ברשימת התוספות המקוריות. המצלמות מותקנות במיכל התבואה, על זרוע השפיכה ועל ה'שולחן' מלפנים. ניתן כמובן להתקינן בכל נקודה אסטרטגית בכלי, על פי דרישות העבודה והמפעיל. המצלמות מתיימרות "לעמוד בכל תנאי העבודה הקשים המאפיינים סוג עבודה של קומביין", כדברי היצרן. הן מבטיחות להעביר צילום באיכות גבוהה, עמידות במים ועמידות בפני רעידות ומכות. הצילום מתאפשר הן ביום והן בלילה, הודות לאופציה לצלם באינפרא-אדום ולמערכת המכהה את העדשות אוטומטית עם חשיפת יתר לאור (אל מול השמש, למשל). לפרטים נוספים מיבואן מסיי פרגוסון לארץ, לחצו כאן.