Priorityחברת מידעטק טכנולוגיות מידע בע"מ הישראלית מפתחת מערכות לארגון משאבים בחברות או מפעלים המכונה Priority. מדובר במערכת ממוחשבת המותאמת למגוון שימושים וענפים והיא מאפשרת טיפול במקביל במגוון נתונים במחלקות שונות, קבלת מידע בזמן אמת, ניתוח והצלבות מידע והכל באמצעות פיקוח ובקרה נוחים וידידותיים למשתמש, כך החברה.
זה עתה הודיעה החברה על הטמעה מוצלחת של מערכת מתוצרתה לשימוש ברפתות לחלב; מדובר בפרויקט הקמת מכוני חליבה באוהיו-ארה"ב של חברת אפימילק – אף היא ישראלית – באמצעות חברה-בת מקומית, ומערכת ה-ERP Priority שהוטמעה בסניף בארה"ב מאפשרת מעקב יעיל ומדויק אחר תפוקת החלב, תנועות ומצבי מלאי, בדיקות תקינות בכל שלבי הייצור והפקת דו"חות ניתוח סטטיסטיים לגבי איכות המוצר. "מחשוב הרפת" במלוא תפארתו…
חנה שראל, מנכ"לית מידעטק"מידעטק הביאה עימה, ליישום של חברת אפימילק בארה"ב, ניסיון רב שצברה בישום המערכת בעשרות חברות ברחבי ארה"ב" מוסרת חנה שראל, מנכ"לית מידעטק בהודעה לעיתונות. "היכרותנו הארוכה עם החברה לצד הפיתוחים והניסיון שלנו ביישום מערכת ה-Priority בחו"ל, תרמו להצלחת הפרויקט גם הפעם".

1 תגובה

תגובות סגורות