, ,

efco – חרמשים חדשים

אפקו DS2200TRאפקו (efco) האמריקאי משיק צמד חרמשים מנועיים חדש המתיימרים להציע את יחס ההספק-משקל הטוב בקטגוריה; שני הדגמים – DS 2200 ו-DS 2400 – מונעים באמצעות מנוע 21.7 סמ"ק. אפקו DS2400S transעם משקל הנע סביב ה-4.5 ק"ג לחרמש והספק של 1.1 ו-1.2 כ"ס בהתאמה, מבטיחים באפקו כי צמד החרמשים החדש מתאים לעבודה מאומצת וממושכת. ה-DS 2200 מיועד בעיקר לשימוש ביתי, גם לעבודה אינטנסיבית, בעוד ה-DS 2400 הוא הגרסה המקצועית יותר, המיועדת לגננים. לפרטים נוספים כמו גם מחירים עדכניים, ניתן לפנות ליבואן אפקו לישראל בלחיצה כאןאפקו DS2400T trans