,

להסתדר בשלשות!…


גרימה (Grimme) הגרמנייה השיקה מזרעת תפוחי אדמה חדשה – GB330 – הזורעת שלוש שורות במקביל, במקום שתיים כמקובל על פי רוב; בגרימה טוענים שכפועל יוצא ניתן לזרוע יותר תפו"א למ"ר בשל חלוקה נכונה ויעילה יותר של תפוחי האדמה בקרקע לפי שטח. ה-GB330 מסוגלת להכיל עד שלושה טון תפו"א והמרווח בין השורות עומד על 42 ס"מ. ניתן – בהתאם לסוג תפוחי האדמה הנזרעים – לבטל את פעולת הזריעה בשורה האמצעית, וכך יגדל הרווח בין השורות לכדי 84 ס"מ. בגרימה טוענים גם שמנגנון כיסוי תפוחי האדמה באדמה לאחר השתילה מתכוונן הידראולית ומייצר כיסוי מפורר היטב ובעובי שווה – נתון שתפו"א אדמה רגישים לגביו במיוחד.