הירשם לעדכונים

קומביינים חדשים, קומביין תבואות, קומביין לתחמיץ, קטפת כותנה, בוצרת ענבים, מאספת, מלקטת, קומביין לצמחי שורש, מוציא פקעות, שולחן קציר, אפרון, מיכלזון, מנערת זיתים, מנערת שקדים